×
Ansvarlig brug af dine data

Lely Center Herrup anvender cookies på lcherrup.dk,  for at tilpasse indhold, funktioner og gøre det muligt at handle i vores webshop. Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies. Ved at klikke OK giver du samtykke til Lely Center Herrup's anvendelse af cookies på vores domæne lcherrup.dk. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke. 

NY RABATSTRUKTUR

Ny rabatstruktur ved køb af kemi

2022 bringer nogle ændringer med sig. En ny servicekontrakt og nu også en ny rabatstruktur for køb af kemi.
Fra næste år inddeles kemien i 3 hovedgrupper, og herefter vil du som kunde blive sat i en rabat gruppe alt efter hvor mange af kemigrupperne du køber fra.
Du vil nu blive sat ind i din rabatgruppe, ud fra hvad du har købt det forgangne år.  Det vil være muligt at rykke op i rabatniveauer, hvis du også begynder at købe fra de andre grupper.
Det skal derfor ikke forstås sådan, at du skal købe fra alle grupper hver gang du handler. Vi går ind og kigger på, hvad der generelt købes af dig som kunde på årsbasis.
Til at starte med vil webshoppen ikke kunne inddele kunder i grupper, og derfor vil du heller ikke få den rigtige rabat derinde. Du skal forholde dig til den faktura, som du får fra os.

Vi har inddelt vores kemi i tre grupper; Robotrengøring, Tankrengøring og Yverpleje.

Obs. Alle priser er ekskl. moms

Brugen af det rigtige kemi

Det er vigtigt for vedligeholdelsen af robotterne, at de bliver rengjorte med de rigtige rengøringsmidler, såvel indvendigt som udvendigt. En vigtig del af den proces er, at der anvendes rengøringsprodukter, som opfylder de krav, som robotten stiller under vaskeprocessen.

Vasken på en Lely robot er væsentlig hurtigere end på andre malkeanlæg, og man bruger den høje temperatur, som en del af desinficeringen. Det stiller store krav til den kemi, som bliver brugt, når der laves rengøringsmidler. For både Astri-Lin og Cid er virkningstiden på 2 minutter, og det kan klare over 77 grader.

Ved at anvende andre produkter end de som opfylder Lely’s specifikationer, risikerer man at koncentrationen af kemien ikke er passende, hvilket vil give en dårligere rengøring og risiko for tilkalkning og fedt- og proteinbelægninger.
Ikke alle rengøringsmidler er optimale at bruge i forhold til den måde robotten vasker på, så det er vigtigt, at man er opmærksom på netop virkningstiden, og hvilken temperatur de forskellige produkter kræver.

Lige så vigtigt er det at kigge på indholdet; Er der Chloride, Sulfuric acid eller nitric Acid i produkterne risikerer man at ødelægge dele i robotten, samt der udvikles dampe under den varme rengøring, som kan være farlige at arbejde i.
Chlorholdige produkter kan udvikle meget aggressive gasser, som er farlige at arbejde i samt alt jern og stål vil begynde at tære.

Det er derfor vigtigt at pointere, at brug af produkter som ikke opfylder Lely’s specifikationer, til at skylle og rengøre robotten med, kan forårsage skade på robotten. Alle dele der beskadiges, som følge af brug af disse kemikalier vil blive udelukket fra garanti og enhver service i henhold til servicekontrakten.
Samme vilkår gælder ved brugen af Lelys tankvask Frigus Lin, hvis den anvendes i robotterne.

Ved spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte Maja via telefon eller e-mail

Maja Vang Pedersen

Sælger
Vector og Consumables

Tlf. 20 71 50 23
E-mail: mpedersen@her.lelycenter.com

Produkt tilføjet til din indkøbsliste