×
Ansvarlig brug af dine data

Lely Center Herrup anvender cookies på lcherrup.dk,  for at tilpasse indhold, funktioner og gøre det muligt at handle i vores webshop. Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies. Ved at klikke OK giver du samtykke til Lely Center Herrup's anvendelse af cookies på vores domæne lcherrup.dk. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke. 

Lely Vector

Lely Vector - automatisk fodersystem

Hyppigere fodring
Hyppigere fodring fremmer foderindtaget og gavner dyresundhed, fertilitet og produktion. Ved at æde flere gange om dagen, holdes vommens pH-værdi konstant, hvorved køerne bliver bedre i stand til at udnytte den spiste ration. Dyrene bliver mere aktive: De besøger oftere malkerobotten, og det resulterer i en større mælkeydelse.

Altid frisk foder ved foderbordet
Ved at fodre hyppigere sikrer du, at der altid er tilstrækkeligt med frisk foder ved foderbordet. Lely Vector registrerer, når det er blevet tid til endnu en foderrunde. Blandings- og fodringsrobotten måler foderhøjden på et bestemt sted for at afgøre, hvornår rationen skal suppleres, så der aldrig er for meget eller for lidt foder ved foderbordet.

Indsigt i fortjeneste
Når du fodrer med Vector, får du mere indsigt i effektiviteten og rentabiliteten af din fodringsstrategi. T4C-managementsystemet viser det gennemsnitlige foderindtag pr. ko og pr. gruppe. Du kan måle virkningen af ændrede rationer ved at koble Lely Vector til Lely Astronaut. Derved får du indblik i, hvorvidt en ændring ikke kun øger ydelsen, men også afkastet.

Hør Steen Hansen fortælle om sine erfaringer med Lely Vector:

Er du interesseret i at høre mere eller har spørgsmål om Lely Vector, så er du velkommen til at kontakte os:

Karsten Høje

Vector Specialist
Tlf. 40 80 72 09
E-mail: khoje@her.lelycenter.com

Lely Discovery

Batteri

Reservedele
Foderrobot

Ultralydssensor komplet Vector

Reservedele
Foderrobot

Ultralydssensor Vector

Reservedele
Produkt tilføjet til din indkøbsliste