×
Ansvarlig brug af dine data

Lely Center Herrup anvender cookies på lcherrup.dk,  for at tilpasse indhold, funktioner og gøre det muligt at handle i vores webshop. Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies. Ved at klikke OK giver du samtykke til Lely Center Herrup's anvendelse af cookies på vores domæne lcherrup.dk. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke. 

Det er tilrådeligt at fjerne al eventuel gødning, der sidder på overfladen, inden vedligeholdelsesarbejdet går i gang. Vedligeholdelsesarbejdet må kun udføres ved at placere Lely Discovery-mobilskraberen i en vandret position eller ved at løfte maskinen og anbringe den på bagsiden, så man er sikker på, at alle komponenter er lette at komme til.

Det tilrådes kun at rengøre Lely Discovery-mobilskraberen med vand så lidt som muligt, og kun at anvende vand, hvis maskinen funktionsdygtighed er påvirket af gødning, der sidder i kager, eller hvis det er nødvendigt med vedligeholdelse af maskinen. For at undgå vandskader må Discovery kun rengøres med vand, når maskinen står i en vandret position.

  • Anbring ikke Discovery i lodret position, hvis den skal rengøres med vand.
  • Rengør Discovery med vand og en børste; brug aldrig højtryksspuler.

Ændringer af gødningsskraberen

Gødningsskraberen er selvfølgelig udsat for slitage; den skal med jævne mellemrum undersøges for graden af denne slitage. I tilfælde af kraftig slitage vil bladet, der gør rent, vise en reduceret evne til at gøre stalden ren, og det kan desuden medføre skader på stålrammen, hvor det sidder fast.

Kør Lely Discovery-mobilskraberen fra opladestationen hen til et sikkert og roligt sted i stalden, hvis gødningsskraberens skrabeblad skal udskiftes. Rengør gødningsskraberen forsigtigt med vand og en børste. Sluk for Discovery-mobilskraberen af sikkerhedsmæssige grunde, og løft maskinen i lodret position ved at tage fat foran på maskinen og rejs den op. Du skal helst arbejde på et fast gulv borte fra køerne. Dermed forhindrer du, at der kan falde materiale ned gennem spalterne, og desuden kan Discovery'en ikke blive beskadiget af køer.

  • a) Fjern bolten (1) der forbinder glideskiven og skraberrammen til Discovery'en, og fjern derefter glideskiven (2).
  • b) Skraberrammen er nu demonteret. Pas på bøsningen (4), når skraberrammen fjernes; den kan let smutte væk.
  • c) Tjek bøsningen (4) for slitage, og udskift den om nødvendigt.
  • d) Fjern derefter spændestykket, og udskift skraberbladet med et nyt.

Montering

e) Sæt det nye skraberblad på rammen sammen med spændestykket. Sæt først alle boltene og møtrikkerne løst på, så det er let at efterspænde boltene. Når alle bolte og møtrikker er sat på, skal de efterspændes omhyggeligt; det vil være bedst, om du kan give gevindene på boltene lidt smørefedt, så man undgår ødelæggelse næste gang, de skal skrues af ved udskiftning af skraberbladet.

f) Tjek beslaget for slitage, inden det hele samles Sæt et nyt beslag på, afhængigt af tilstanden af det gamle. For ikke så længe siden begyndte vi at lave beslaget i 2 dele: fikseringspladen (5) og glideskiven (6).

g) Sæt alle delene på igen, stram møtrikkerne godt, og anbring igen Discovery-mobilskraberen I vandret position. h) Tænd igen for Lely Discovery, gennemfør gyroskopkalibrationsproceduren, og start en rutekørsel manuelt for at være sikker på, at maskinen fungerer rigtigt. i) Alle trin for udskiftning af gødningsskraberbladet er detaljeret beskrevet i brugermanualen. Vedligeholdelse af opladestrips Opladestripsene på siden af Lelys Discovery-mobilskraber slutter forbindelse med opladestationen for at sikre, at batteriet er tilstrækkeligt opladet til den næste kørerunde. Disse strips har en positiv og en negativ pol. Så snart opladestrømmen konstateres, kører Discovery videre ca. 20 cm. På denne måde sikres det, at stationens ladepoler forbliver i fast kontakt med ladestripsene. En af årsagerne til, at Lelys Discovery-mobilskraber ikke kan få forbindelse til opladestrømmen, kan være snavs på opladestripsene, som forhindrer den i at overføre den elektriske energi. Gødning er hovedkilden til denne forurening og efterlader en fedtet overflade efter rengøringen. Dette ikke bare hindrer overførslen af opladestrømmen, men der kan tilmed springe gnister på grund af den dårlige kontakt mellem opladepolerne og stripsene. Dette forårsager slid på ladestripsene og medfører dårlig konduktion. Derfor skal ladestripsene rengøres hyppigt. Du kan bruge en stålbørste til at fjerne den værste forurening, hvorefter der skal bruge sandpapir til fjernelse af resten. Desuden kan et smøremiddel bruges til slutrengøringen, så man er sikker på, at det fedtede lag er helt væk. Hvis de materialer, der bruges til opladeprocessen, ikke sidder fast eller er strammet til, kan der opstå overgangsmodstand. Det forårsager en væsentlig temperaturstigning (dvs. varme), som følge af hvilket materialet kan påvirkes, f.eks. nedsmeltning af elektriske kabler. Derfor skal du hyppigt tjekke ledningerne og batterierne, at de sidder fast som de skal. Batteriet Det gule 55Ah gelébatteri, der bruges på Lely Discovery-mobilskraberen, er et specielt fænomen ved denne maskine. Det er et såkaldt 'traction battery', og dets specifikationer gør det velegnet til en lang række opladeoperationer. Sikkerhed kommer i første række som årsagen til at vælge et gelébatteri. Da der anvendes gelé, er der ingen risiko for at batteriet lækker syre, hvilket kan ske med traditionelle batterier. Du bedes følge nogle tips, hvis du vil sikre dig, at dit batteri får lang levetid. 1) Overskrid aldrig den maksimale køretid på 40% om dagen. Dette skyldes, at batteriet skal have tid til at genoplade. Du kan finde denne information ved at se tidsangivelserne. Når Discovery kører ud, angives forholdet mellem køretid og opladetid. Hvis de 40% overskrides, er der ikke tid nok til at oplade batteriet korrekt. Løsningen kan så være at fjerne nogle få køreture fra tidsplanen eller sætte maskinens hastighed op. 2) Prøv at gøre køreturene så korte som muligt, så batteriet ikke bliver opbrugt, inden turen er færdig. Et eksempel: en køretur varer 1 time, og til den næste køretur er der 1 time til at genoplade. Lav køreturen om til 2 x 30 minutters køreture og 2 x 30 minutters opladning. Altså: køretur/opladning og køretur/opladning. 3) Du må aldrig lade din Lely Discovery-mobilskraber stå i længere tid med tomt batteri. Sørg for, at batteriet altid er fuldt opladet, inden maskinen skal holde stille i længere tid. 4) Tjek infolisten i alarmmenuen for at konstatere, hvor stor Ah en bestemt rute tager fra batteriet. Hvis det er nødvendigt, kan ruterne tilpasses for at reducere Ah-forbruget. 5) Når batteriet skal udskiftes, sørg da for, at udskiftningsbatteriet leveres af Lely. Opladeprocessen på Lelys Discovery-mobilskraber er speciel for denne batteritype. Ved installering af en anden batteritype, kan Discovery funktion blive påvirket negativt, og det kan endda give anledning til, at der opstår farlige situationer. 6) – Levetiden for et batteri med 50 Ah afladning: ca. 500 fulde opladninger. – Levetiden for et batteri med 25 Ah afladning: ca. 2.000 fulde opladninger. – Levetiden for et batteri med 12 Ah afladning: ca. 8.000 fulde opladninger. Hjulene på Discovery Dækkene på Lelys Discovery-mobilskraber er vedligeholdelsesfrie. Det skyldes, at de ikke er fyldt med luft for at holde trykket; de er i stedet fyldt med gelé. Det sikrer ensartet tryk og kræver ingen vedligeholdelse. Efter mange arbejdstimer med at holde spaltegulvene rene, kan dækkene blive slidt i tidens løb. Det påvirker dækkenes greb på gulvet og kan forårsage udskridning, hvorefter Discovery kan have svært ved at finde vej. Overhold følgende instruktioner, hvis hjulene skal skiftes. a) Først skal hjulboltene løsnes, inden Discovery placeres i lodret position. b) Når maskinen er i lodret position, kan du fjerne hjulboltene inklusiv ringen. c) Fjern hjulene ved trække dem ud fra akslen. d) Fjern også lejeskiven (2) samt gummelejepakningen (1) og rengør dem. e) Efter lang tids brug kan der samle sig en hel del snavs mellem lejeskiven og pakningen. Hår fra køerne kan i særdeleshed ødelægge lejepakningen og bevirke, at der trænger snavs ind i lejet, hvilket kan forårsage nedslidning før tiden. Udskift lejepakningen om nødvendigt, og sørg for korrekt montering; den flade side skal vende udad. f) Brug vaseline til mellemrummet mellem lejet og gummilejepakningen for at sikre beskyttelse af lejet og for at holde fugt ude bedst muligt. g) Smør vaseline på akslen, inden det nye hjul sættes på. Sådan sikrer du sig, at det er let at fjerne hjulet igen senere. h) Smør noget Loctite® 243 på hjulboltene, inden du sætter dem på; det vil forhindre boltene i at sætte sig fast. i) Stram boltene, indtil akslen begynder at dreje med rundt. j) Anbring Lelys Discovery-mobilskraber vandret igen, og efterspænd endnu engang møtrikkerne. k) Reset PCB ved at trykke på off/on-tasten på batteriets PCB. Softwaren indeholder automatisk indstilling af afstandsmålinger. Hjuldiameteren er reduceret, fordi dækkene er blevet blødere med tiden. Discovery måler køreafstanden på basis af antallet af hjulomdrejninger. Efter de nye hjul er monteret, vil hjuldiameteren være større, så det vil tage længere tid at køre afstanden. Efter resetting af softwaren bliver den automatiske indstilling beregnet på ny.

Produkt tilføjet til din indkøbsliste